ข่าวสาร
25 December 2023
'นาโน โค๊ตติ้ง เทค' ดันนวัตกรรมถึงมือผู้บริโภค นำร่องเปิดตัวสเปรย์ กันฝุ่น - ตะไคร่น้ำ
     ปัญหาฝุ่นไม่เพียงส่งผลต่อสุขภาพและการใช้ชีวิตของมนุษย์เรา แต่ยังส่งผลต่อประสิทธิ
ภาพในการผลิตไฟฟ้าของโซลาร์เซลล์ ทำให้ประสิทธิภาพลดลง 6-10% ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ (นาโนเทค) จึงได้พัฒนาน้ำยาเคลือบผิวโซลาร์เซลล์ ด้วยเทคโนโลยีเคลือบ Nano Coating เพื่อลดการเกาะของฝุ่น....
25 December 2023
ไทยประดิษฐ์คิดเก่ง : "นาโน โค๊ตติ้ง เทค" นวัตกรรมสเปรย์กันฝุ่น - ตะไคร่น้ำ
   
   ปัญหาฝุ่นไม่เพียงส่งผลต่อสุขภาพและการ
ใช้ชีวิตของมนุษย์เราแต่ยังส่งผลต่อประสิทธิ
ภาพในการผลิตไฟฟ้าของโซลาร์เซลล์ทำให้ประ
สิทธิภาพลดลง 6-10% ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ(นาโนเทค)จึงได้พัฒนาน้ำยาเคลือบผิวโซลาร์เซลล์...
29 June 2023
   นักวิจัยนาโนเทค สวทช. พัฒนาน้ำยาเคลือบผิวโซลาร์เซลล์ด้วยเทคโนโลยีเคลือบนาโน (NanoCoating) ลดการเกาะของฝุ่น เพิ่มสมบัติสะท้อนน้ำ พร้อมขยับสู่ดีพเทคสตาร์ตอัปในชื่อ “นาโน โค๊ตติ้งเทค”...
29 June 2023
   สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แห่งชาติ (สวทช.) ที่มี ดร.พิศิษฐ์ คำหน่อแก้ว เป็นหัวหน้าโครงการ ซึ่งมีการนำเทคโนโลยีการเคลือบระดับนาโนไปเคลือบพื้นผิวอาคารศาสนสถาน..
29 June 2023
   
   ซึ่งเป็นนวัตกรรมสารเคลือบนาโนสูตรพิเศษสำหรับการเคลือบแผงโซลาร์เซลล์เพื่อลดการเกาะตัวของฝุ่นลดภาระการบำรุงรักษาและเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตไฟฟ้า.....
 
 
30 June 2023
สารเคลือบนาโนโชว์ลายไม้สัก
 
   
   สตาร์ตอัปนาโนเทค สวทช. ส่งนวัตกรรมจากเทคโนโลนีเคลือบนาโน สนับสนุนผลงานศิลปะจากไม้สักที่จัดแสดงในเทศกาลงานออก
แบบกรุงเทพฯ 2566 หรือ Bangkok Design Week 2023 ณ ถนนสายไม้ ซอยประชานฤมิตร บางโพ เคลือบผลงานไม้สัก ช่วยกันน้ำ กันฝุ่น...
บริษัท นาโน โค๊ตติ้ง เทค จำกัด
ช่องทางการติดต่อ


โรงงาน

  130 ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง  
    อำเภอคลองหลวง ปทุมธานี 12120 
 info@nanocoatingtech.co.th (ข้อมูลทั่วไป)
  marketing@nanocoatingtech.co.th (สอบถาม-สั่งซื้อ)
  093-451-9599


 สำนักงานใหญ่

    208/1 ถนนระนอง 1 แขวงถนนนครไชยศรี
      เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
   info@nanocoatingtech.co.th (ข้อมูลทั่วไป)
   marketing@nanocoatingtech.co.th (สอบถาม-สั่งซื้อ)
    093-451-9599


 ช่องทางออนไลน์


        Facebook

        Line
Copyright © 2023 www.nanocoatingtech.co.th All right reserved.