เกี่ยวกับเรา
       บริษัท นาโน โค๊ตติ้ง เทค จำกัด เป็น Deep-tech startup ภายใต้โปรแกรม NSTDA startup สวทช. ที่มีต้นกำเนิดมาจากทีมวิจัยนวัตกรรมเคลือบนาโน ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ  ซึ่งได้ศึกษาเทคโนโลยีการเคลือบนาโนมาตั้งแต่ปี 2555 และมีความร่วมมือกับภาครัฐและภาคเอกชนในหลายโครงการ บริษัทเรามุ่งเน้นที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ทันสมัยมีสมบัติ ในการปกป้องกันพื้นผิวทุกประเภท โดยใช้เทคโนโลยีสารเคลือบนาโนซิลิกาที่บางที่สุดของเรา
บริษัท นาโน โค๊ตติ้ง เทค จำกัด 
 
   เป็น Deep-tech startup ภายใต้โปรแกรม NSTDA startup
สวทช.  ที่มีต้นกำเนิดมาจากทีมวิจัยนวัตกรรมเคลือบนาโน ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ  ซึ่งได้ศึกษาเทคโนโลยีการเคลือบนาโน
มาตั้งแต่ปี 2555 และมีความร่วมมือกับภาครัฐและภาคเอกชนในหลายโครงการบริษัทเรามุ่งเน้นที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ทันสมัยมีสมบัติในการปกป้องกันพื้นผิวทุกประเภทโดยใช้เทคโนโลยีสารเคลือบนาโนซิลิกาที่บางที่สุดของเรา

 
 
เรามีเป้าหมายที่จะเป็นผู้นำด้านเทคโนโลยีการเคลือบนาโน โดยมุ่งเน้นการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ลูกค้าได้รับประสบการณ์ที่ดีที่สุด 
บริษัท นาโน โค๊ตติ้ง เทค จำกัด
ช่องทางการติดต่อ


โรงงาน

  130 ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง  
    อำเภอคลองหลวง ปทุมธานี 12120 
 info@nanocoatingtech.co.th (ข้อมูลทั่วไป)
  marketing@nanocoatingtech.co.th (สอบถาม-สั่งซื้อ)
  093-451-9599


 สำนักงานใหญ่

    208/1 ถนนระนอง 1 แขวงถนนนครไชยศรี
      เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
   info@nanocoatingtech.co.th (ข้อมูลทั่วไป)
   marketing@nanocoatingtech.co.th (สอบถาม-สั่งซื้อ)
    093-451-9599


 ช่องทางออนไลน์


        Facebook

        Line
Copyright © 2023 www.nanocoatingtech.co.th All right reserved.