1.Solar N-Coat
Date : 30/06/2023

• โปร่งใส

• ป้องกันฝุ่น

• กันน้ำ
• สามารถล้างออกได้

• ไม่มีการเสื่อมสภาพของรังสียูวี
• ไม่เป็นพิษ (ISO 10993-5)

• อายุการใช้งาน > 1 ปี
• เพิ่มการผลิตพลังงานแสงอาทิตย์อย่างน้อย 5%  

• ไม่ระคายเคือง (OECD TG 439)

 


 
บริษัท นาโน โค๊ตติ้ง เทค จำกัด
ช่องทางการติดต่อ


โรงงาน

  130 ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง  
    อำเภอคลองหลวง ปทุมธานี 12120 
 info@nanocoatingtech.co.th (ข้อมูลทั่วไป)
  marketing@nanocoatingtech.co.th (สอบถาม-สั่งซื้อ)
  093-451-9599


 สำนักงานใหญ่

    208/1 ถนนระนอง 1 แขวงถนนนครไชยศรี
      เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
   info@nanocoatingtech.co.th (ข้อมูลทั่วไป)
   marketing@nanocoatingtech.co.th (สอบถาม-สั่งซื้อ)
    093-451-9599


 ช่องทางออนไลน์


        Facebook

        Line
Copyright © 2023 www.nanocoatingtech.co.th All right reserved.