วิจัยและพัฒนา
Date : 29/06/2023
การพัฒนาเคลือบผิวด้วยเทคโนโลยีนาโน:
ผ่านการศึกษาวิจัยและพัฒนาเพื่อแก้ปัญหาการเคลือบผิวในอุตสาหกรรมและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของผลิตภัณฑ์
 
.
บริษัท นาโน โค๊ตติ้ง เทค จำกัด
ช่องทางการติดต่อ


โรงงาน

  130 ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง  
    อำเภอคลองหลวง ปทุมธานี 12120 
 info@nanocoatingtech.co.th (ข้อมูลทั่วไป)
  marketing@nanocoatingtech.co.th (สอบถาม-สั่งซื้อ)
  093-451-9599


 สำนักงานใหญ่

    208/1 ถนนระนอง 1 แขวงถนนนครไชยศรี
      เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
   info@nanocoatingtech.co.th (ข้อมูลทั่วไป)
   marketing@nanocoatingtech.co.th (สอบถาม-สั่งซื้อ)
    093-451-9599


 ช่องทางออนไลน์


        Facebook

        Line
Copyright © 2023 www.nanocoatingtech.co.th All right reserved.